LEDERUTVIKLING

Vi tilbyr coaching/veiledning av ledere som ønsker å få mer kontroll på sin bedrift og sine ansatte. Ledere har som regel for mye å gjøre, mange mennesker å manøvrere og for liten oversikt over hvordan situasjonen er for hver enkelt ansatt. Ledere sliter også ofte med å kommunisere på en måte som gir det resultatet de ønsker å oppnå. Når sjefen ikke leder med stø hånd og klare signaler oppstår kaos og unødvendige problemer.

Lina og Jan Magne har spesialkompetanse i å utvikle ledere som gir åpenbare resultater både for leder selv og hans ansatte. Gjennom mangeårige studie av historiens store ledere og deres samtid kan vi mye om hvilke ideer som har virket og hva som har forårsaket store fall. Denne type veiledning er inspirerende og lærerik, og i følge våre klienter mer virksom enn tradisjonell coaching.